You are here

Chronograph from the beginning of the world (Ms. 3517). Lexical study. Vol. I. Description of the lexicon. Report on the lexicon from the translations of Metropolitan Dosoftei. Relation to the lexicon of the time

39 LEI
 
In stock
0724 550 463

Cartea Hronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Studiu lexicologic este concepută pe principiile cercetării filologice şi lingvistice româneşti tradiţionale şi, în acelaşi timp, aduce o serie de elemente de originalitate atât în abordarea temei ca atare, cât şi în metodă şi, desigur, în prezentarea lexicului epocii, cu care se face comparaţie, în ce priveşte derivatele, şi în special al lexicului din traducerile mitropolitului Dosoftei, analizat pentru problemele lingvistice în sine, dar mai ales pentru comparaţie. Cercetarea este concepută „într-o perspectivă monografică, pentru a scoate la lumină comorile lexicale ale acestei scrieri vechi”. Autoarea are în vedere în principal lexicul Hronografului, dar urmăreşte câteva coordonate principale, pentru care a fost necesară crearea unei arhitecturi complexe a cărţii, în două volume cu structuri diferite, dar care se...

see more  +

Cartea Hronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Studiu lexicologic este concepută pe principiile cercetării filologice şi lingvistice româneşti tradiţionale şi, în acelaşi timp, aduce o serie de elemente de originalitate atât în abordarea temei ca atare, cât şi în metodă şi, desigur, în prezentarea lexicului epocii, cu care se face comparaţie, în ce priveşte derivatele, şi în special al lexicului din traducerile mitropolitului Dosoftei, analizat pentru problemele lingvistice în sine, dar mai ales pentru comparaţie. Cercetarea este concepută „într-o perspectivă monografică, pentru a scoate la lumină comorile lexicale ale acestei scrieri vechi”. Autoarea are în vedere în principal lexicul Hronografului, dar urmăreşte câteva coordonate principale, pentru care a fost necesară crearea unei arhitecturi complexe a cărţii, în două volume cu structuri diferite, dar care se axează pe aceleaşi probleme. Primul volum prezintă exhaustiv lexicul Hronografului den începutul lumii, traducere din limba greacă, realizată în perioada 1658-1661. Volumul al doilea al cărţii este unul de analiză şi concluzii asupra elementelor descrise în primul volum. Analiza este strâns legată de una din problemele centrale ale cercetării acestei scrieri vechi, identitatea traducătorului textului. De aceea, volumul se deschide cu un capitol dedicat metodei de cercetare în identificarea autorului sau traducătorului unui text din perioada veche a culturii române.
Cartea de faţă se adresează în primul rând specialiştilor, dar este scrisă în aşa fel încât lasă acces tuturor cititorilor interesaţi de perioada veche a culturii romane, de limba romană veche, de traducerile vechi, de personalităţi ale elitelor romaneşti precum mitropolitul cărturar Dosoftei şi, desigur, cărturarul laic Nicolae Milescu Spătarul, care, aşa cum demonstrează autoarea, este şi traducătorul Hronografului.

 

 

 

 

see less  -
5
   ( 0 review-uri)
Publishing date: 
2018
Pages: 
546
ISBN: 
978-606-666-620-6
Cover type: 
broșată
Format: 
13 x 20 cm
Color: 
monocrom

Customers Also Bought

Do you have question about product?

Call as
0724 550 463
Leave as your number
We will call you
Send us an
email?