You are here

Returns and refounds
 

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări.

en - Deoarece intenţia noastră este deplina dvs. satisfacţie atunci când achiziţionaţi produse de pe site-ul www.edituradoxologia.ro, Editura Doxologia respectă prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, lege ce conferă cumpărătorului (numai în condiţiile actului normativ menţionat) dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor. În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către consumător în condiţiile mai sus menţionate, comerciantul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de consumator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.

Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în ambalajul original şi doar dacă acestea nu au suferit deteriorări, urmând să primească în termen de 30 de zile de la denunţarea unilaterală formulată în scris (document semnat de cumpărător şi transmis electronic sau prin poştă cu confirmare de primire) contravaloarea comenzii. După returnarea acestora în aceeaşi stare în care au fost primite, ne angajăm să livrăm contravaloarea produselor sau altele în schimb, conform notificării. 
Editura Doxologia are dreptul ca atunci când consideră că acţiunile clientului au fost de rea-voinţă să solicite acestuia daune interese, în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, Editura Doxologia îşi rezervă dreptul, ca în astfel de situaţii, să refuze ulterior onorarea oricăror alte comenzi ale clientului. 
Orice reclamaţie privind starea produselor livrate la clienţi va fi adusă la cunoştinţa firmei noastre în maximum 24 de ore de la primirea acestora, telefonic sau prin e-mail la adresele de contact de pe site. 

În cazul în care produsele nu se pot livra sau integritatea le este afectată pe parcursul livrării, clientul poate cere returnarea sumelor încasate deja de Editura Doxologia, dar nu şi despăgubiri suplimentare. Valoarea maxima a obligaţiilor companiei noastre faţă de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare a unui colet/produs este valoarea sumei încasate de la client pentru respectiva comandă. 

Attachments:
Read other articles about: retur