You are here

Educația la poporul ales

38 LEI Reducere 45%
20.9 LEI
 
Out of stock!
Out of stock
Out of stock
0724 550 463

Elaborată inițial ca lucrare de doctorat, „Educaţia la poporul ales” abordează un domeniu teologic biblic pe cât de actual şi important, pe atât de delicat şi sensibil pentru societatea modernă. Valenţele şi obie­c­tivele educaţiei religioase veterotestamentare sunt la fel de actuale astăzi, precum atunci, în perioada sfinţilor scriitori. În contextul unei societăţi secularizate şi globalizate, raportarea la fundamentele biblice şi păstrarea identităţii de credinţă sunt res­pon­sa­bilități pentru fiecare creștin şi pentru Biserică, în general.

Astăzi, parcă mai mult ca oricând, îndemnul divin „Ascul­tă…!”, „Ia aminte…!”, precum şi glasul de avertizare al profeţilor, trebuie să găsească un răspuns în societatea civilă, înce­pând cu tinerii. De aceea, este necesară o reevaluare a problematicii educaţionale şi din per­spec­tivă biblică, pentru că valorile educative veterotestamentare, ale...

see more  +

Elaborată inițial ca lucrare de doctorat, „Educaţia la poporul ales” abordează un domeniu teologic biblic pe cât de actual şi important, pe atât de delicat şi sensibil pentru societatea modernă. Valenţele şi obie­c­tivele educaţiei religioase veterotestamentare sunt la fel de actuale astăzi, precum atunci, în perioada sfinţilor scriitori. În contextul unei societăţi secularizate şi globalizate, raportarea la fundamentele biblice şi păstrarea identităţii de credinţă sunt res­pon­sa­bilități pentru fiecare creștin şi pentru Biserică, în general.

Astăzi, parcă mai mult ca oricând, îndemnul divin „Ascul­tă…!”, „Ia aminte…!”, precum şi glasul de avertizare al profeţilor, trebuie să găsească un răspuns în societatea civilă, înce­pând cu tinerii. De aceea, este necesară o reevaluare a problematicii educaţionale şi din per­spec­tivă biblică, pentru că valorile educative veterotestamentare, ale responsabilităţilor faţă de Dumnezeu, faţă de sine, faţă de fami­lie şi faţă de comunitate, rămân de referinţă pentru evoluţia spi­ri­tuală a omului.

Actualitatea şi noutatea ştiinţifică a cercetării constă în primul rând în faptul că subiectul instruirii şi educaţiei la poporul ales este insuficient explorat în literatura de specialitate, dar şi în necesitatea de a oferi o paradigmă a ceea ce a însemnat textul revelat pentru israeliţi. Noutatea tratării temei stă şi în faptul că reevaluează problematica educaţională biblică prin prisma unei vizi­uni moderne, construite pe abordarea trans-, inter- şi pluri­dis­ci­plinară, interpretările propunând un model integrat de analiză a do­me­niului instruirii și educației. Cele mai multe subiecte cercetate şi pre­zen­tate în lucrarea propusă sunt de totală noutate pentru cercetarea biblică românească.

Demersul investigativ porneşte cu studiul fenomenului educaţional la popoarele Orientului Apropiat Antic, fiind analizate aspectele instructiv-educative din societăţile egiptene şi mesopotamiene. Delimitarea lingvistică privind actul educaţiei în literatura ebraică are rolul de o înlătura de la început orice neclaritate de fond privind interpretarea textului sacru şi constituie un fundament teoretic şi metodologic solid pentru înţelegerea mai cuprinzătoare şi mai nuanţată a diferitelor aspecte educaţionale, în contextul societăţii orientale antice. Acest demers oferă educaţiei veterotestamentare un cadru lingvistic, conceptual şi metodologic, care nu este suficient de bine conturat în prezent în literatura de specialitate.

Lucrarea este divizată în patru părţi: prima este o prezentare a pedagogiei divine, a doua prezintă educaţia instituţionalizată (familie, comunitate şi şcoală), a treia parte face referire la scrierile talmudice şi valoarea lor educaţională, iar cea din urmă parte este o abordare modernă a problematicii educaţiei şi identificarea valorilor comune între educaţia veterotestamentară şi cea religioasă de astăzi. Obiectivul lucrării este, aşadar, de a oferi o viziune integratoare asupra subiectului educaţiei veterotestamentare.

see less  -
No votes yet
   ( 0 review-uri)
Categories: 
Studies
Collection: 
Episteme
Publishing date: 
2011
Pages: 
546
ISBN: 
978-606-8278-48-3
Cover type: 
broșată
Format: 
16,5 x 23 cm
Color: 
monocrom

Other books from Episteme

Customers Also Bought

Do you have question about product?

Call as
0724 550 463
Leave as your number
We will call you
Send us an
email?