You are here

Persoană și ethos. Înțelegeri de etică teologică ortodoxă

19 LEI Reducere 85%
2.85 LEI
 
In stock
0724 550 463

Ne este semnalat în volum faptul că cele mai clare suferinţe ale discursului teologic de învăţământ sunt cele referitoare la morală, numită teologie morală. În acest discurs se găseşte o izbitoare înstrăinare de duhul ortodoxiei, caracteristică valabilă, de altfel, pentru întreg învăţământul teologic românesc. Chiar dacă, după 1989, au apărut multe volume, numite de teologie, unele cu pretenţii ridicate legate de „ştiinţificitate”, starea adâncă a lucrurilor nu s-a schimbat, adică avem tot o teologie exterioară, neangajantă existenţial, atât pentru dascăl cât şi pentru student. Lucrarea de faţă nu este, de altfel, decât o încercare de a nu se încadra, metodologic şi prin conţinut, în aceste carateristici. Ţinta ei principală este înfăţăşarea în cuvânt a modului de a fi care duce către şi aduce prezenţa dumnezeiască înlăuntrul omului . În aceasta constă şi marea provocare a fiinţării, de altfel...

see more  +

Ne este semnalat în volum faptul că cele mai clare suferinţe ale discursului teologic de învăţământ sunt cele referitoare la morală, numită teologie morală. În acest discurs se găseşte o izbitoare înstrăinare de duhul ortodoxiei, caracteristică valabilă, de altfel, pentru întreg învăţământul teologic românesc. Chiar dacă, după 1989, au apărut multe volume, numite de teologie, unele cu pretenţii ridicate legate de „ştiinţificitate”, starea adâncă a lucrurilor nu s-a schimbat, adică avem tot o teologie exterioară, neangajantă existenţial, atât pentru dascăl cât şi pentru student. Lucrarea de faţă nu este, de altfel, decât o încercare de a nu se încadra, metodologic şi prin conţinut, în aceste carateristici. Ţinta ei principală este înfăţăşarea în cuvânt a modului de a fi care duce către şi aduce prezenţa dumnezeiască înlăuntrul omului . În aceasta constă şi marea provocare a fiinţării, de altfel, în modul în care aceasta se alcătuieşte, încât să permită cercetarea dumnezeiască, simţită încă din aceată viaţă. Autorul, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova din 2001, doctor în teologie cu teza „Elemente de antropologie socială ortodoxă” colaborează la numeroase emisiuni radiofnice cu tematică religioasă la Radio România. Scrie studii şi articole teologice. A mai publicat la Editura Doxologia lucrarea „Personalizarea socialului”.în anul 2011. Ionel Ungureanu ne atrage atenţia asupra faptului că trăind în lumea asta, unde se leapădă calea rugăciunii şi viaţa după porunci, unde vor să înlocuiească slujirea lui Dumnezeu şi viaţa într-Însul cu conversaţii despre El, necontenit suferim influenţa acestei dispoziţii omeneşti şi riscăm să pierdem adevărata cale către cunoaşterea lui Dumnezeu şi către mântuire. Prin informaţii nu ni se împărtăşeşte calea de a vedea pe Dumnezeu precum este. Lipsa participării personale, vii, unice, prin întregul fiinţial aduce o atitudine obiectivată, în care se cercetează fără a exista întâlnirea cu ceea ce se cercetează. Vă invit la lectură pentru a afla că pentru theologhisirea autentică curăţirea inimii aduce mari roade, căci înlesneşte participarea mai adâncă, prin dorire, la cele despre care se theologhiseşte. Curăţirea inimii aduce vederea lui Dumnezeu, adică scopul înalt şi ultim al teologhisirii. Teologi ai Bisericii sunt în primul rând cei ce-l văd pe Dumnezeu. Curăţirea inimii nu este o virtute oarecare, ci suma virtuţilor care se realizează prin păzirea poruncilor dumnezeieşti.

see less  -
No votes yet
   ( 0 review-uri)
Publishing date: 
2013
Pages: 
284
ISBN: 
978-606-666-080-8
Cover type: 
broșată
Format: 
13 x 20 cm
Color: 
monocrom

Customers Also Bought

Do you have question about product?

Call as
0724 550 463
Leave as your number
We will call you
Send us an
email?