Eşti aici

Editura Doxologia
 

Sală arhiplină, la cea de-a doua conferință susținută de părintele Zaharia Zaharou la Iași

Dacă miercuri seară părintele arhimandrit Zaharia Zaharou de la Mănăstirea ortodoxă „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex - Marea Britanie a susținut la Centrul „Providența” conferința „Lacrimile. Tămăduirea persoanei”, în această seară a vorbit în fața unui public numeros despre „Cele 3 perioade ale vieții duhovnicești cu referire la învățăturile Sfântului Siluan și ale Părintelui Sofronie Saharov”. La eveniment au participat preoți, profesori, părinți consilieri, precum și foarte mulți tineri.

Un eveniment editorial: Opera Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru, în limba română

Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru, Scrieri I. Zece cuvinte despre poruncile lui Hristos. Cincizeci de capete (Colecția Viața în Hristos, serie de autor Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru, 1), traducere din greaca veche Laura Enache, studii introductive de I.E. Stefanis și P. Sotiriadis, traduse de Doru Octavian Vasile,  ediție îngrijită de Pr. Dragoș Bahrim, Editura Doxologia, Iași, 2015, XX + 430 p., ISBN: 978-606-666-420-2.

O pecete a teologiei bizantine autentice, în lumina tiparului

Autor al unei bogate opere imnografice, Ioan Mavropous a trăit în sec. IX, în timpul celei mai productive perioade a imnografiei bizantine, cunoscută sub numele de perioada melozilor (sec. V-XI). Tradiţia Bisericii consemnează faptul că Sfântul Ioan Mavropous a fost cel care - în urma unei viziuni - a instituit împreună-sărbătorirea Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Grigorie de Nazianz în data de 30 ianuarie.

Istoricul Editurii Doxologia

Din realizările noastre

Editura Arhiepiscopiei Iaşilor, continuă peste timp prodigioasa activitate culturală a marilor ierarhi cărturari ai Moldovei, Varlaam, Dosoftei, Veniamin, şi răspunde interogațiilor contemporane de ordin spiritual, la fel cum înaltele figuri eclesiastice amintite au căutat să o facă la vremea lor. În anul 1992 editura primește numele TRINITAS și susține activitatea culturală și misionară a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei prin editarea de publicații care să cultive credința și morala creștină.

Pagini