Eşti aici

Condiții de publicare
 

Editura Doxologia promovează lucrările de calitate din domeniul teologiei și spiritualității creștin-ortodoxe și încurajează atât autorii consacrați, cât și pe cei aflați la începutul carierei.

Publicăm numai lucrări originale, care au o ridicată calitate științifică și de redactare. În cazul cărților științifice, publicăm cu prioritate lucrările profesorilor care activează în facultățile de profil teologic și lucrările de doctorat care dovedesc un grad ridicat de originalitate și rigoare științifică. În mod excepțional, sunt primite spre publicare lucrări de disertație, dacă probează un nivel de calitate științifică asemănător unei lucrări de doctorat.

Activitatea Editurii Doxologia se desfășoară ținând cont de planul editorial. Acesta stabilește seria manuscriselor în curs de editare, precum și a detaliilor procesului de editare. Planul editorial este stabilit și aprobat anual în luna noiembrie, cu aplicare pentru anul următor. Sunt incluse în planul editorial lucrările primite la redacție până cel târziu pe 30 septembrie.

Manuscrisele sunt publicate în ordinea sosirii lor la editură, în funcție de avansarea lor prin fazele lucrărilor editoriale (evaluare, redactare, tehnoredactare, corectură). În medie, numărul de lucrări existente constant în redacție este de 30, iar acest număr crește în funcție de priorități și de încheierea proceselor anterioare primirii în redacție (traducere, editare).

Termenul mediu pentru tipărirea unei lucrări, din momentul în care a fost acceptată, este de 4-6 luni. Lucrările solicitate mai devreme de 4 luni pot fi realizate dacă se achită o taxă suplimentară de 20% din costul total stabilit.

Pentru lucrările care au potențialul să fie distribuite la nivel național și internațional, cu vânzarea unui tiraj mai mare de 500 de exemplare, cheltuielile de editare sunt suportate total sau parțial de către Editură. În acest caz, autorul poate primi o compensație financiară, în funcție de contractul încheiat.

Cheltuielile pentru lucrările cu potențial scăzut de vandabilitate sunt suportate exclusiv de către autori, iar aceștia au posibilitatea să primească anual un procent din încasările Editurii pentru volumul pe care l-au scris.

 

Condiții de redactare
Pentru ca un material propus sa fie acceptat de către editură pentru publicare, el trebuie să respecte câteva condiții minimale:
- primul criteriu de eligibilitate al unui manuscris este fondul acestuia. O lucrare atent realizată, în conformitate cu doctrina ortodoxă, bine documentată, respectând principiile teologice și cele academice, este acceptată cu prioritate pentru publicare.

- lucrarea nu trebuie să fie un plagiat; pentru pasajele preluate din alte lucrări aflate sub copyright, notele bibliografice trebuie să menționeze explicit sursele respective.

- textul trebuie să aibă diacriticele în întregime.
- textul trebuie să fie corect din punct de vedere al exprimării, gramaticii și ortografiei; Se va folosi opțiunea de proofing tools pentru limba română oferită de Microsoft Word și vor fi corectate toate cuvintele subliniate cu roșu. Sunt acceptate texte cu astfel de greșeli într-o pondere minimală, care pot fi corectate cu ușurință. Textele ce conțin multiple greșeli de scriere vor fi înapoiate pentru corectură.

 - expunerile deductive trebuie să aibă consistență logică și să plece de la premise demonstrabile, observabile sau verificabile.
Dincolo de aceste cerințe de bază, editura își rezervă dreptul de a refuza orice material despre care consideră că este suspicios în ceea ce privește drepturile de autor sau consistența logică.

 

Reguli de trimitere a manuscriselor în vederea selectării pentru publicare

Pentru ca manuscrisul să fie evaluat din punctul de vedere al conținutului științific sau din punctul de vedere al valorii literare, acesta trebuie să fie trimis integral, împreună cu un rezumat (2000 caractere), CV-ul autorului și un raport de similitudini (pentru lucrările științifice).

 

Având în vedere restricțiile sanitare, nu organizăm întâlniri cu autorii la sediul nostru. Materialul va fi trimis în format electronic, astfel:

1. prin e-mail, la adresa edituradoxologia@gmail.com

2. prin poștă (pe CD/DVD), la adresa:

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

Editura Doxologia

Str. Cuza Voda nr. 51

700038 - Iași, Romania

 

Lucrarea va fi supusă procesului de peer review și va fi analizată de o echipă editorială de specialitate, care va elabora un referat. Acesta va cuprinde date atât despre conținutul și originalitatea lucrării, corectitudinea datelor științifice, cât și despre cererea de pe piața cărții și cheltuielile de producție și difuzare pe care le implică publicarea acesteia.

După trimiterea manuscrisului veți primi o confirmare a primirii acestuia. Într-un termen de maximum 60 de zile veți primi un răspuns din partea redacției Editurii Doxologia cu privire la propunerea dumneavoastră.

Materialele trimise spre evaluare în format fizic (CD, DVD, tipărit) nu se returnează.

Citește alte articole despre: publicare