Eşti aici

Procesul de peer review
 

Atunci când un material este trimis spre publicare la Editura Doxologia, el trece mai întâi printr-un proces de evaluare, care cuprinde două etape:

  1. Evaluare editorială
  2. Evaluarea științifică (peer review)

Evaluarea editorială presupune analizarea lucrării din punct de vedere tehnic. În cadrul ședințelor redacționale,  lucrarea este atribuită unui redactor care verifică dacă aceasta este în concordanță cu specificul teologic al editurii și dacă autorul a respectat condițiile de publicare. Tot în această etapă se realizează o evaluare financiară a resurselor necesare și un studiu de piață privind impactul cărții. În cazul cercetătorilor aflați la debut, lucrarea propusă va fi însoțită de o recomandare de publicare de la cel puțin un specialist din domeniul teologiei. În cazul cărților scrise în limba română, ele vor fi însoțite de un raport de similitudini (furnizat de autor sau realizat de Editură).

În faza a doua, evaluarea științifică este realizată independent de doi recenzori, reputați membri ai comunității științifice naționale. Conducerea activității de evaluare și recenzare a materialelor are la bază criterii riguroase de analiză, transmiterea corectă a informațiilor și corectitudine în activitatea de consultare a materialului ca rezultat al respectării criteriilor de competitivitate și de performanță. Recenzorul extern completează referatul „peer review” pus la dispoziție de Editură. Redactorul-șef este persoana de legătură dintre autor și evaluator. Modalitatea de recenzare este „double blind peer-review”, prin care recenzorul extern nu cunoaște autorul materialului, nici autorul nu cunoaște numele recenzorului extern. Evaluatorii sunt aleși din lista de recenzori externi publicată mai jos.

Criterii de evaluare:

1. Încadrarea materialelor în profilul edituri;

2. Calitatea conținutului științific al materialului;

3. Gradul de originalitate și de noutate al temei propuse și al manierei de abordare;

4. Claritatea și concizia textului materialului;

5. Relevanța și impactul asupra domeniilor și tematicii la care face referire materialului;

6. Relevanța surselor bibliografice pentru tematica propusă.

După încheierea procesului de recenzare, autorii vor fi înștiințați de redactorul-șef dacă articolele au fost sau nu acceptate spre publicare. Redactorul coordonator deține ultima decizie de acceptare sau respingere a studiului. În cazul respingerii articolului, colectivul de recenzori își va motiva opțiunea, propunând, unde este cazul, realizarea anumitor modificări în vederea publicării ulterioare.

 

 

LISTĂ REFERENȚI

Argarate, prof. dr. Pablo, Facultatea de Teologie, University of Graz

Bahrim, pr. dr. Dragoș, Seminarul Teologic ”Sf. Vasile cel Mare”, Iași

Bârzu, lect. dr. Vasilică, Facultatea de Teologie ”Sfântul Andrei Șaguna”, Universitatea ”Lucian Blaga”, Sibiu

Benga, pr. dr. Daniel, Ludwig-Maximilians-Universität, Munchen, Germania

Bordeianu, pr. prof. dr. Radu, Fisher Hall Duquenes University, S.U.A.

Crîșmăreanu, cercet. dr. Florin, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea Al. I. Cuza, Iași

Cucoș, prof. dr. Constantin, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Al. I. Cuza, Iași

Dumas, prof. dr. Felicia, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I . Cuza”, Iași  

Ene-Vasilescu, cercet. dr. Elena, Oxford Centre for Byzantine Research, University of Oxford, Marea Britanie

Gavriluță, prof. dr. Nicu, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice, Universitatea Al. I. Cuza, Iași

Gavrilyuk, prof. dr. Paul, College of Arts and Science, Universitatea „St. Thomas”, Minnesota, S.U.A.

Garofeanu, cercet. Dorin, Institutul de Istorie și Critică literară „G. Călinescu”, București

Guia, conf. dr. Sorin, Facultatea de Litere, Universitatea „Al. I . Cuza, Iași

Guran, dr. Petre, cercetător la Institutul de Studii Sud- Est Europene al Academiei Române

Louth, pr. prof. dr. Andrew, Department of Theology and Religion, Durham University, Marea Britanie

Moldovan, prof. dr. Sebastian, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna”, Sibiu

Munteanu, prof. dr. Daniel, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea Valahia, Târgoviște

Munteanu, prof. dr. Ștefan, Institutul „Saint Serge”, Paris, Franța

Mureșan, prof. dr. Dan Ion, Department of History of the Faculty of Letters and Human Sciences, Normandy University, Rouen, Franța

Nassif, pr .prof. dr. Bassam, Institute of Theology, „St. John of Damascus”, University of Balamand, Liban

Neculau, lect. dr. Bogdan Constantin, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Popa, pr. prof. dr. Gheorghe, Facultatea de Teologie ”Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Păcurariu, pr. acad. Mircea, membru titular al Academiei Române

Sava, pr. prof. dr. Viorel, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Sferlea, lect. dr. Ovidiu, Facultatea de Teologie „ Ep. Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea

Suciu, cercet. dr. Alin, Göttingen Academy of Sciences and Humanities, Germania

Tamcke, prof. dr. Martin, Facultatea de Teologie Evanghelică a Universității „Georg August”, Göttingen, Germania

Teșu, pr. prof. dr. Ioan Cristinel, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Tia, pr. prof. dr. Teofil, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Babeș Bolyai”, Cluj Napoca

Tomoioagă, lect. dr. Florin, Facultatea de Teologie „ Ep. Dr. Vasile Coman”, Universitatea din Oradea

Vanca, prof. dr. Dumitru, Facultatea de Teologie, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Vatamanu, pr. lect. dr. Cătălin, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Vantsos, prof. dr. Miltiadis, Facultatea de Teologie, Universitatea „Aristotel”, Tesalonic, Grecia

Vicovan, pr. prof. dr. Ion, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

Zahariuc, prof. univ. dr. Petronel, Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași

 

Citește alte articole despre: peer review