Eşti aici

rabdare
 

Să răstignim nerăbdarea!

Nu știm, nu vrem, nu putem împlini porunca iubirii aproapelui, care, în aceste vremuri, e privit mai mult ca vrăjmaș… De ce? Pentru că nu am înțeles și nu am acceptat crucea! Crucea înseamnă răstignire, și moarte, și înviere.

Ce să răstignim?

Să răstignim teama că vom fi călcați în picioare și dorința de a părea înainte de a deveni cei ce suntem deja doar în dorul inimii noastre!

Să răstignim dorința de a fi desăvârșiți fără a crește în Domnul cu răbdare.Să răstignim nerăbdarea.

Pronia lui Dumnezeu - o întâmplare a monahilor din pustie -

Doi monahi trăiau împreună în pustie. Într-una din zile şi-au pus o condiţie – să nu mănânce nimic până când nu le va trimite Dumnezeu. Oare ar fi coborât Dumnezeu în mod vizibil înaintea lor cu vreun coş de mâncare? Nicidecum!

De patientia (Despre răbdare, cca 417 d.Hr.) reprezintă o lucrare care se remarcă în primul rând prin interpelarea şi repunerea în atenţie a textului biblic. Tratând o temă sensibilă, discursul Fericitului Augustin ia uneori forma unei cuvântări teologice riguroase, alteori blândeţea unei poveţe părinteşti. Răbdarea lui Dumnezeu este mai presus de orice înțelegere, este infinită, imperturbabilă, în vreme ce răbdarea omului este limitată şi supusă hazardului.

Întrucât Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din ziua de 17 februarie 2011 a proclamat anul 2012 ca „Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor”, am considerat binevenită şi utilă, în panoplia de simpozioane, conferinţe, alcătuiri de cărţi şi volume colective de studii, articole, expoziţii etc.