Eşti aici

Să stăruim în rugăciune
 

 Rugăciunea este înălţarea minţii către Dumnezeu, vorbirea omului cu Dumnezeu. Vrăjmaşul nu mai poate strecura gânduri rele în mintea celui care se roagă.

    Să stăruim cel mai mult în rugăciune, căci aceasta este ca o culme a virtuții şi prin ea câştigăm şi celelalte virtuţi de la Dumnezeu. Şi mai ales prin ea ne arătăm dragostea de Dumnezeu. Şi dacă se află în noi dragostea de Dumnezeu, numaidecât îi urmează şi cele proprii ei: iubirea de fraţi, blândeţea, nefăţărnicia, stăruinţa şi sârguinţa în rugăciune şi, simplu, toată virtutea” ne învață Sfântul Grigore de Nyssa.

   Rugăciunea este înălţarea minţii către Dumnezeu, vorbirea omului cu Dumnezeu. Vrăjmaşul nu mai poate strecura gânduri rele în mintea celui care se roagă.

   Trupul omului, din cauza căderii în păcat, este înclinat spre cele păcătoase. Or, prin post, prin nevoinţe, priveghere şi rugăciune se mai înduhovniceşte, şi vrăjmaşul nu are de ce să se prindă. Rugăciunea şi postul sunt arme puternice împotriva vrăjmaşului. Prin rugăciune şi post, omul, stând în legătură cu izvorul binelui şi sfinţeniei, cu Dumnezeu, se sfinţeşte, se curăţă de relele păcatului.

Citește alte articole despre: post si rugaciune, rugaciune, rugăciunea