Eşti aici

Fără sfințenie Scriptura nu poate fi tâlcuită!
 

Fără sfințenie Scriptura nu poate fi tâlcuită. Dovadă este faptul că cele mai mari rătăciri și înșelări, care lovesc astăzi societatea și fărâmițează Biserica în mii de grupări, izvorăsc din tâlcuirea greșită a Scripturii. Nu fiindcă este de vină Scriptura, ci pricina este egoismul și prostia omului.

Nu pierdeți timpul fără rost, irosind vremea cu texte care nu au legătură cu tâlcuirea dumnezeieștii descoperiri. Numai textele patristice ne tâlcuiesc corect conținutul Scripturii. Trebuie să știți și aceasta. Că Scriptura este carte „pecetluită cu șapte peceți”. Fără sfințenie Scriptura nu poate fi tâlcuită. Dovadă este faptul că cele mai mari rătăciri și înșelări, care lovesc astăzi societatea și fărâmițează Biserica în mii de grupări, izvorăsc din tâlcuirea greșită a Scripturii. Nu fiindcă este de vină Scriptura, ci pricina este egoismul și prostia omului.

Aceluia care abordează cu egoism Scriptura, harul nu-i descoperă tainele. După cum subliniază foarte corect și Sfântul Apostol Pavel: Fiindcă n-au încercat să-L aibă pe Dumnezeu întru cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat pe ei la mintea lor fără judecată, ca să facă cele ce nu se cuvin. Și iarăși: Dumnezeul veacului acestuia a orbit mințile necredincioșilor, ca să nu le lumineze lor lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este chipul lui Dumnezeu41. Tocmai fiindcă au pornit având la bază egoul. Acolo unde există acest blestem care se numește EGO, acolo Dumnezeu nu vine. Dumnezeu vine acolo unde este smerenie, blândețe și rugăciune. Cel blând și smerit cu inima, Iisus al nostru, Se descoperă celor care Îl imită pe El și Îl urmează. Să ne rugăm ca studiul textelor patristice să devină o punte prin care să fim călăuziți „de pe pământ la cer”.