Eşti aici

Sfânta Scriptură
 

Fără sfințenie Scriptura nu poate fi tâlcuită!

Nu pierdeți timpul fără rost, irosind vremea cu texte care nu au legătură cu tâlcuirea dumnezeieștii descoperiri. Numai textele patristice ne tâlcuiesc corect conținutul Scripturii. Trebuie să știți și aceasta. Că Scriptura este carte „pecetluită cu șapte peceți”. Fără sfințenie Scriptura nu poate fi tâlcuită. Dovadă este faptul că cele mai mari rătăciri și înșelări, care lovesc astăzi societatea și fărâmițează Biserica în mii de grupări, izvorăsc din tâlcuirea greșită a Scripturii. Nu fiindcă este de vină Scriptura, ci pricina este egoismul și prostia omului.

Cartea de față se dorește a fi, pe de o parte, un prinos de recunoștință și de admirație adus Sfinților Părinți care, prin scrierile lor, ne luminează mintea, ne întăresc voința și ne încălzesc inima pentru cunoașterea lui Dumnezeu și urmarea voii Sale, iar pe de altă parte, ea se constituie într-o caldă invitație la lectură adresată omului de astăzi, căci practica lecturii scrierilor sfinților aduce mare folos duhovnicesc celor care aleg să-și hrănească și să-și desfete...

Volumul de față poate fi considerat a fi ghidul creștinului ortodox, deoarece sutele de întrebări îl ajută pe credincios să înțeleagă mai bine ce se întâmplă în Biserică și de ce are nevoie de Ea.

Lucrarea de faţă, prima despre acest subiect după mai bine de şaizeci de ani, prezintă istoria conceptului de îndumnezeire de la naşterea sa ca metaforă, în secolul al II-lea (cu rădăcini biblice), la maturizarea sa ca învăţătură cu rol central în viaţa duhovnicească a Bisericii Bizantine. În timp ce atrage atenţia asupra bogăţiei şi diversităţii abordărilor patristice ale acestui subiect de la Irineu la Maxim Mărturisitorul, Norman Russell oferă o prezentare pe larg a...

A traduce în limba română cartea mea Introducere în teologia ortodoxă ar putea părea un exemplu remarcabil despre cum „să aduci bufnițe la Atena” (adică „să cari pietre la munte” sau, așa cum spunem noi în limba engleză, cumva anacronic în ziua de astăzi, „să aduci cărbuni la Newcastle”). O introducere în teologia ortodoxă nu le este necesară românilor, căci ei trăiesc această Tradiție de veacuri.

Despre necesitatea apariţiei unor lucrări de specialitate privind imnografia bizantină am relatat în primul volum dedicat condacelor Sfântului Roman Melodul. Încurajările şi semnalele pozitive primite ne-au determinat să elaborăm un al doilea volum dedicat operelor Sfântului Roman, opere ce nu se vor numai lecturate, ci înţelese cu adevărat şi, mai apoi, transpuse în viaţa credincioşilor.

„Nimeni să nu-mi reproșeze, dacă încetez să mai vorbesc despre acestea, fiindcă, după cum toți vă dați seama, suferințele noastre au crescut: pretutindeni suntem înconjurați de săbii, pretutindeni ne temem de pericolul morții iminente. Unii se întorc la noi cu mâinile tăiate, despre alții se aude că au fost luați prizonieri, iar despre alții, că au fost uciși. Sunt silit să tac, «pentru că sufletul meu este dezgustat de viața mea» (Iov 10, 1).

Pagini