You are here

Omiliile Sfântului Grigorie Palama, ediția integrală
 

Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) a reușit să lase posterității o operă teologică, ascetică și pastorală impresionantă, poate cea mai completă și valoroasă sinteză a Tradiției Apostolice și Patristice din cel de al doilea mileniu de creștinism. Revirimentul patristic produs în creștinismul secolului al XX-lea, a condus în mod firesc și la redescoperirea scrierilor palamite, la editarea critică și studierea aprofundată a lor, prin contribuțiile esențiale ale Părinților Dumitru Stăniloae, John Meyendorff, ale profesorului Panayotis Hristou și multor altor cercetători.

Volumul de față deschide seria de autor „Sfântul Grigorie Palama” a Editurii Doxologia, ce își propune să aducă în fața celor interesați de Tradiția patristică și de teologia bizantină, operele majore ale acestui uriaș al gândirii teologice, într-o nouă traducere cât mai accesibilă cititorilor de astăzi.

Cel mai bun ghid introductiv în acest sanctuar plin de splendorile gândirii teologice și filosofice, biblice și patristice, îl constituie chiar Omiliile marelui Părinte, o adevărată poartă de intrare și cheie spre acesta. Omiliarul palamit reprezintă, cu siguranță, cel mai valoros și mai rafinat corpus de predici al unui Părinte al Bisericii de limbă greacă, cu o valoare teologică și catehetică inestimabilă. El reușește să exprime într-o formă foarte pastorală gândirea sa teologică de polemist redutabil, așa cum a fost cunoscut în timpul disputelor cu Varlaam din Calabria, Akindyn sau Gregoras și să arate că Adevărul pe care L-a exprimat și descris în textele sale de mare înălțime teologică, este absolut necesar pentru mântuire și pentru viața Bisericii.

Avem în tomul de față, ca ediție jubiliară dedicată „Anului comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, prima publicare unitară a întregului Omiliar al Sfântului Grigorie Palama, tradus după ediția critică publicată de Vasileios S. Pseutonkas la Tesalonic în anul 2015.

Read other articles about: Sfantul Grigorie Palama, omilii, predici