Eşti aici

Dobândirea Sfântului Duh!
 

Viața duhovnicească nu înseamnă să citească omul cărți, să dobândească știință și cunoștințe, ca să domine în discuții, să asculte muzică și să fie un bun cunoscător al știrilor bisericești. Viața duhovnicească nu este doar o bună dispoziție a minții sau a inimii, ci căutarea Duhului Sfânt...

Hristos a venit în lume, a propovăduit, a făcut minuni, a pătimit, S-a răstignit, a înviat, S-a înălțat la cer, totul pentru a trimite în lume pe Duhul Sfânt. Singurul și principalul scop al vieții noastre, fraților, este dobândirea Duhului Sfânt!

Viața duhovnicească este în primul rând viața în Duhul Sfânt. Dar viață duhovnicească nu înseamnă să citească omul cărți, să dobândească știință și cunoștințe, ca să domine în discuții, să asculte muzică și să fie un bun cunoscător al știrilor bisericești. Viața duhovnicească nu este doar o bună dispoziție a minții sau a inimii, ci căutarea Duhului Sfânt, agonisirea Lui, trăirea Lui, cunoașterea Adevărului. Dedicarea, afierosirea, desăvârșita predare în voia harului Duhului Sfânt constituie duhovnicia credinciosului. Ca să-și însușească totuși omul Duhul Sfânt, să-L simtă, să-L perceapă bine înlăuntrul său, are nevoie neapărat și în mod necesar de parcurgerea fericitei căi ascetice a curățirii. Dacă inima noastră nu se curățește bine, Sfântul Duh nu poate să sălășluiască înlăuntrul nostru. Cele materialnice, cele pământești, cele vremelnice, cele stricăcioase, cele de prisos vor trebui aruncate de voie pentru această stare dumnezeiască și pentru dobândirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne va călăuzi la tot Adevărul, ne va lumina, ne va umple de har, ne va insufla, ne va vorbi și ne va îndrepta pașii.

Pe Duhul Sfânt Îl simte personal credinciosul care luptă, care se roagă și care se curățește și căruia îi devine călăuză de mântuire și de izbăvire. Prin Duhul Sfânt devenim ai lui Hristos. În Duhul Sfânt devenim dumnezei după har. Fiecare mădular al Bisericii se unește cu Duhul Sfânt și astfel se îndumnezeiește.