Eşti aici

Sfantul Duh
 

Cele două Tratate demonstrative despre purcederea Duhului Sfânt, a căror traducere în limba română, nouă și îmbunătățită, este prezentată aici12, figurează printre cele dintâi scrieri ale Sfântului Grigorie Palama, și sunt în orice caz primele sale scrieri teologice. Grigorie avea atunci treizeci și opt de ani și viețuia în Schitul Sfântul Sava din Muntele Athos. Aceste două tratate sunt îndreptate contra doctrinei latine cu privire la Filioque. Odată cu combaterea acesteia...

Dobândirea Sfântului Duh!

Hristos a venit în lume, a propovăduit, a făcut minuni, a pătimit, S-a răstignit, a înviat, S-a înălțat la cer, totul pentru a trimite în lume pe Duhul Sfânt. Singurul și principalul scop al vieții noastre, fraților, este dobândirea Duhului Sfânt!

Cele trei studii prezentate aici sunt foarte diferite unul de celălalt, însă, au un punct comun și anume abordarea unor subiecte care, în domeniul teologiei, al spiritualității și al eclesiologiei au constituit surse de divergențe, apoi de diviziune și, în final, de separare între Orientul și Occidentul creștin, rămânând încă și astăzi, în grade diferite, obstacole în calea realizării unirii Bisericilor.