Eşti aici

recenzii
 

Când Bunicul învie prin pana scrisului unui nepot hăruit

ilele acestea am străbătut distins-aristocrata Țară a Neamțului. Vănători, Borca și Tg. Neamț, cu o strașnică întâlnire cu oamenii la Oglinzi, mi-au redat încrederea că mai există o Românie a cumințeniei, a șarmului ospitalier, a liniștii legate de cer prin altarele de la Neamț ori Icoana Nouă. Aici m-au ajuns din urmă, deloc grăbite, ci tainic cuminți, două volume ale Părintelui Neculai CojocariuMic recurs la memorie.

Aducând Psalmii mai aproape de noi

 O nouă traducere „marca” Doxologia ne aduce textul psalmilor mai aproape de inimă. În traducerea din limba greacă veche a Monahiei Paraschiva Enache, vede lumina tiparului volumul Sfântul Atanasie cel Mare, Tâlcuiri la Psalmi – cuprinzând și fragmente atribuite altor scriitori bisericești (Doxologia, Iași, 2021, 453 pg.). Ediția este îngrijită de Dragoș Mîrșanu, cel care scrie și studiul introductiv - Sfântul Atanasie, Psalmii și viața sufletului (pp.

O Antologie patristică din vremea Părinților Bisericii

Dacă o notă a traducătorului ne lămurește asupra surselor din care a tradus – trebuie să recunoaștem, una este cel puțin surprinzătoare: ediția bilingvă greacă veche-croată, Teodoret Cirski, Eranistes, Editura Demetra, Zagreb, 2005  – un foarte atent alcătuit Studiu introductiv, (pp.13-32) alcătuit de Părintele Cătălin Vatamanu, ne pune la îndemână reperele istorice și de înțelegere canonic-duhovnicească a vieții și operei apologetice – strălucit justificate biblic și patristic – a vieții acestui interesant personaj al Bisericii (episcop între 423-457).