Eşti aici

poezie crestina
 

 „…Valică Mihuleac publică nu doar un al doilea volum de poezie, ci un mic tratat de cosmologie duhovnicească. Ceea ce volumul de debut (Linia orizontului, Editura Junimea, Iași, 2014) conținea ca sămânță, cei opt ani de încolțire, creștere și coacere au preschimbat în rod bun, adunat în poemele-recoltă din Plasa de siguranță.

Trăirile, căutările sunt filtrate, rafinate, limpezite și încredințate apoi hârtiei. Nici un cuvânt nu e în plus, totul e...

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Vaslui (27 august 2022)

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Vaslui (ITOV), aflată la a patra ediție, va reuni, la Vaslui, sute de tineri de pe tot cuprinsul Eparhiei. Aproximativ 100 de voluntari se vor implica în buna organizare a evenimentului, pe parcursul întregii zile.

Gheorghe Simon - un poet al luminii -

A trecut la cele veșnice poetul Gheorghe Simon, un om al rugăciunii lirice născut și crescut în sânul Mănăstirii Agapia. Profesor de limba franceză la Școala „Nicolae Grigorescu” din Agapia, Gheorghe Simon a publicat versuri în mai multe reviste de cultură, cum ar fi România literară, Convorbiri literare, Timpul, Dilema Veche, precum și două volume de poezii religioase la Editura Doxologia: Teofania și Liturghia clipei. A primit și numeroase distincții, cum ar fi premiul revistelor Luceafărul, Ateneu, Tribuna.

Ediția a doua, revizuită

Mărturie

Ilie-Daniel, un tânăr anonim. L-am cunoscut amestecat fiind printre credincioșii de la ușa mea, ce urmau să intre la spovedit. Un tânăr sfios, cuviincios, cu o smerenie neprefăcută.

Întreba direct, nu atât să cunoască, cât să împlinească și să se facă prilejul unei nădejdi adevărate, pentru a se numi fiu al lui Dumnezeu.

Volumul acesta se remarcă prin expresia originală și directă a sentimentului fundamental de existență și iubire, resimțit ca fiind solidar în mod esențial cu elementele ce constituie „civilizația”. Relația dintre ființă ca element cosmic și lumea la care participă prin împrejurarea definită temporal în istorie, a nașterii și trăirii într-un anumit timp și anumit loc, relația adică dintre ireductibila esență „ontică” a ființei și necesara ei integrare în condiția socialmente...

         Gheorghe Simon este un poet al Cuvîntului în sens primordial, ca pelerin în propria sa singurătate, în propriul său suflet, spre izvorul nemuritor al Verbului divin. Astfel, ni se dezvăluie o concepţie înaltă despre poezie, ca res sacra, cu un sens profund pe care poetul îl descoperă în toate ipostazele vieţii. Viziunea lui Gheorghe Simon asupra poeziei se relevă ca jertfă a fiinţei către Cuvîntul întrupat, căci, rostul poetului e în cuvînt, în fervoarea rostirii....

Această carte este disponibilă în ediția a doua, revizuită și adăugită. Detalii, aici.

 

Mărturie

Ilie-Daniel, un tânăr anonim. L-am cunoscut amestecat fiind printre credincioșii de la ușa mea, ce urmau să intre la spovedit. Un tânăr sfios, cuviincios, cu o smerenie neprefăcută.

Părintele Sever Negrescu este un adevărat cărturar, poet, cercetător în domeniul spiritualităţii creştine, editor de reviste şi cărţi religioase, un foarte bun cunoscător al limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor populare din zona Mehedinţiului, de unde provine. Poezia sa se înscrie firesc la confluenţa dintre cultura populară de profunzime şi cea religioasă, relevând astfel tiparul etern, reprezentat de simbolica sacră, imprimat fertil în profan, altfel spus, necontenita...

Pagini