Eşti aici

Euharistie
 

Ce se întâmplă dacă ne împărtășim cu vrednicie?

Cât de fericit trebuie să fie socotit cel ce se împărtășește cu vrednicie de Sfintele Taine! Acesta vine de la sfântul altar înnoit pe de-a-ntregul, fiindcă focul dumnezeirii, cel ce s-a unit cu sufletul omului prin dumnezeiasca împărtășire, a ars păcatele acestui suflet care s-a umplut de dumnezeiescul har. Gândurile le-a sfințit, puterile sufletului le-a întărit, mintea a luminat-o și inima a pironit-o cu frica lui Dumnezeu și la sfârșit a arătat-o cort numai al Duhului Sfânt.

Pentru cel ce s-a îndoit de Taina Euharistiei și a văzut pe Hristos cu trupul ca un prunc

Era un preot în Alamania, foarte îmbunătățit cu viața, ce se chema Pelaghie, care avea așa de mare evlavie și dragoste către pururea Fecioara Maria, încât nu citea altă Evanghelie sau Apostol când slujea, decât numai din cele ale Preasfintei. Însă vrăjmașul celor buni, zavistuind multa lui evlavie, i-a semănat în minte un gând cu totul păgânesc asupra credinței și anume că se îndoia de trupul cel stăpânesc al Mântuitorului, zicând acestea în mintea sa: Cum este cu putință să se facă pâinea trupul lui Hristos, iar vinul sângele Lui?

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat și în acest an, 2014, tradiționalul simpozion internațional pe subiecte de mare interes teologic.