Eşti aici

boboteaza
 

Predică la Botezul Domnului - Teofania

Astăzi Hristos se coboară în apele Iordanului, și aceasta este apogeul ciclului de zile de prăznuire pe care le-am serbat în ultimele zile, esența Paștilor de iarnă.

Cel Care S-a născut din fecioară nenuntită este arătat ca Fiu al lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu odihnind peste Dânsul și Tatăl Însuși veste tuturor pe Fiul.

Cel Care a fost ascuns în adâncurile pământului într-o peșteră Își începe misiunea publică, vestind tuturor Evanghelia.

Și Cel Care a apărut ca Prunc neputincios Se arată acum ca Domn al creației.

Despre ape și despre Sfântul Botez

După ce m-am ocupat ieri de cuvântul despre prooroci și patriarhi, au rămas puține din creațiile lui Dumnezeu. Căci toate se spală prin ape și se adapă și se curăță. Și, într-adevăr, firea apelor e una, dar se împarte în multe părți prin zidiri: în viță se face acritură, în untdelemn unduioasă; în crin albă, roșie în trandafir; în roade hrănitoare, în lemne crescătoare; patrupedele le adapă și pe pești îi hrănește; trupurile oamenilor le curăță. Oricând trăim, prin ape trăim; oricând ne îmbogățim, prin ape ne îmbogățim; oricând ne odihnim, prin ape ne odihnim.