Eşti aici

Istoricul Editurii Doxologia
 

Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, continuatoare a activității marilor ierarhi cărturari ai Moldovei, Varlaam, Dosoftei, Veniamin, caută să răspundă necesităților contemporane, așa cum înaltele figuri eclesiastice amintite au căutat să o facă la vremea lor. În anul 1992 editura primește numele TRINITAS și susține activitatea culturală și misionară a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei prin editarea de publicații care să cultive credința și morala creștină.

Din realizările noastre

Editura Arhiepiscopiei Iaşilor, continuă peste timp prodigioasa activitate culturală a marilor ierarhi cărturari ai Moldovei, Varlaam, Dosoftei, Veniamin, şi răspunde interogațiilor contemporane de ordin spiritual, la fel cum înaltele figuri eclesiastice amintite au căutat să o facă la vremea lor. În anul 1992 editura primește numele TRINITAS și susține activitatea culturală și misionară a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei prin editarea de publicații care să cultive credința și morala creștină.

După alegerea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Daniel al Moldovei și Bucovinei ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, editura Arhiepiscopiei Iaşilor ȋşi schimbă numele în DOXOLOGIA, continuȃnd să-și desfășoare activitatea în același sediu, cu același colectiv redacțional și păstrându-și, legal, dreptul de a republica toate titlurile apărute sub sigla TRINITAS. Fără a se angaja neproductiv în concurența care există pe piața informațională de azi, Editura DOXOLOGIA se afirmă ca o voce distinctă în mediul editorial românesc tocmai prin fidelitatea față de mesajul Evangheliei, transmis firesc în continuitatea neîntreruptă a Sfintei Tradiții.

O atenție deosebită se acordă scrierilor Sfinților Părinți şi Dascăli ai Bisericii, cărților de învățătură creștin-ortodoxă, celor de evlavie și zidire sufletească, lucrărilor academice (științifice, universitare), manualelor pentru studenți, literaturii de reflecție creştină, literaturii pentru copii și tineret. Fac obiectul activității noastre şi monografiile, albumele de artă și pliantele de prezentare. Astfel, între zidurile uneia dintre cele mai frumoase mănăstiri din Iași – Mănăstirea Golia – văd lumina tiparului cărți, antologii științifice, volume colective academice, albume și broșuri diverse, care contribuie la împlinirea aceluiași ideal – slujirea responsabilă, fără accente patetice, prin cultură, a Bisericii lui Hristos.

În perioada 1992-2009, au văzut lumina tiparului peste 250 de volume, iar începând cu anul 2009, numărul titlurilor publicate s-a mărit progresiv, ajungând la peste 450 de noi titluri cu un ritm de apariție de peste 100 de noi titluri în fiecare din ultimii trei ani.

Editura DOXOLOGIA face dovada unui parcurs editorial consecvent și intensiv, prin participarea, an de an, la fiecare dintre cele mai importante târguri de carte, atât la nivel național cât și la nivel internațional: Târgul Internaţional Gaudeamus – Bucureşti; Bookfest – București; Bookfest – Iaşi; LIBREX – Iaşi; Cartfest – Iași; Târgul Recoltelor Editoriale – Iași; Bookfest – Timisoara; Gaudeamus – Oradea; Libris – Brasov; Târgul Naţional de Carte şi Revistă Religioasă – Sibiu; Târgul Gaudeamus – Cluj Napoca; Libris – Piatra Neamţ; Salonul Internaţional de Carte pentru Copii şi Tineret, Chişinău, Tȃrgul Internațional de Carte de la Frankfurt.

Noutățile editoriale, oferta diversificată și interesul pentru cartea de calitate, care să fie una utilitate intelectuală, dar mai ales de creștere spirituală, sunt întreținute și printr-o bogată colaborare cu edituri recunoscute la nivel internațional, cum ar fi: 

 • Oxford University Press
 • Oxford Publishing Limited
 • Yale Representation Limited
 • Princeton University Press
 • Cambridge University Press
 • Editions du Cerf
 • St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary
 • Koninklijke Brill
 • Johannes Verlag Einsiedeln
 • Les Belles Lettres SA
 • The Society for promoting Christian Knowledge
 • Liturgical Press
 • Presses Universitaires de France
 • Paraclete Press Inc
 • Darton Longman & Todd LTD
 • Bloomsbury Publishing Plc
 • Fordham University Press
 • Holy Trinity Publications
 • Ancient Faith Publishing
 • Ashgate Publishing Limited
 • Wipf and Stock Publishers
 • Narr Francke Attempto Verlang

Numeroase premii și distincții sunt semne ale recunoașterii calității şi profesionalismului editorial și demonstrează faptul ca Editura DOXOLOGIA este o prezență onorantă, prețuită la justa ei valoare, oriunde ajunge: Diplomă de excelență – Târgul Național de Carte și Revistă Religioasă, Sibiu; Premiul „Sfânta Cuvioasa Parascheva” – Salonul Internațional de Carte Romȃnească, Iași; Premiul „Dosoftei”, pentru bibliofilie – Librex, Iași; Premiul „Mihail Kogălniceanu”, pentru editarea cărții științifice și de specialitate – Librex, Iași; Premiul „Ovidiu”, pentru editarea culturii clasice – Librex, Iași; Mențiune specială pentru editarea de literatură de reflecție creștină – Librex, Iași; premii pentru traducere, ilustrație, colecții de cărți pentru copii – Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret – Chișinău.

Candela Moldovei și Teologie și Viață sunt cele două periodice editate la Editura DOXOLOGIA. Primul este buletinul oficial al Arhiepiscopiei Iașilor, iar cel de-al doilea este o revistă semestrială „de gândire și spiritualitate” – cum este înscris pe frontispiciul ei şi cum probează conținutul.

Colaboratorii constanți ai periodicelor noastre sunt profesori la Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Dumitru Stăniloae” din Iași sau la alte facultăți de teologie din țară, personalități ale teologiei și culturii europene, profesori universitari din străinătate, dar și doctoranzi sau masteranzi. Revista Teologie și Viață, editată la Editura TRINITAS, devenită acum DOXOLOGIA, este revista de gândire și spiritualitate creștină continuatoare a revistei Mitropolia Moldovei și Sucevei, apărută în anul 1924, și cuprinde în paginile sale studii teologice academice, articole, traduceri, recenzii necesare mediului teologic. Revista este indexată, din 2012, în baza de date internațională a Central and Eastern European Online Library (CEEOL), fiind acreditată de CNCS în categoria C, și are un rol activ în comunitatea academică internațională, colaborând cu numeroase reviste internaționale din Franța, Belgia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Italia, Spania etc. Tematica revistei include teologie, cultură, artă creștină, istorie și civilizație românească.