Eşti aici

Învățătura duhovnicească, duhovnicia învățăturii
 

Atent să nu izoleze viața monahilor de trăirea mirenilor, Părintele reușește să scrie precum i-a fost și trăirea, într-o construcție echilibrată, plină de sensul cunoașterii filocalice și patristice a motivării alegerii vieții în Hristos ca unică viață mântuitoare. O antologie a legăturilor izvoarelor duhovnicești care astâmpără setea de veacuri după Dumnezeu a generații și generații creștine. O provocare la meditație și făptuire duhovnicească într-o lume ce și-a pierdut liniștea.

În inspirata traducere a Feliciei Dumas, a văzut lumina tiparului lucrarea Părintelui Placide Deseille, „Căile inimii. Învățătura duhovnicească a Sfinților Părinți” (Doxologia, Iași, 2020, 236 pagini). Plecat de 2 ani spre Împărăția care i-a inspirat întreaga teologie, Părintele Placide Deseille rămâne în inima cititorului de teologie ortodoxă pentru o serie de volume dintre care, mare parte, au fost publicate la Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Doxologia:  „Mărturia unui călugăr ortodox. Convorbiri cu Jean-Claude Noye”; „Credința în Cel Nevăzut. Elemente de doctrină creștină potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe”; „Monahismul ortodox. Principiile de bază și practica urmat de Tipiconul Mănăstirii Sfântul Antonie cel Mare din Franța”; „Cununa binecuvântată a anului creștin. Predici la duminicile și sărbătorile anului liturgic”; „Din Răsărit în Apus. Ortodoxie și catolicism”. Cu acest volum avem, așadar, șase izvoare de cunoaștere a teologiei, gândirii și înțelegerii teologiei de către acest ales Părinte al Ortodoxiei franceze, trecut înspre cunoașterea generațiilor noastre prin traduceri, dar și prin aleasa sa prietenie cu teologia românească, o teologie percepută de distinsul autor cu toată bucuria cunoașterii.

Atent să nu izoleze viața monahilor de trăirea mirenilor, Părintele reușește să scrie precum i-a fost și trăirea, într-o construcție echilibrată, plină de sensul cunoașterii filocalice și patristice a motivării alegerii vieții în Hristos ca unică viață mântuitoare. Tema adaptării vieții isihaste la provocările vieții mirenești nu e nouă – de altfel și avem în carte un text dedicat metodei Sfântului Nicolae Cabasilas – precum și exigențele vieții asumate în limitele vocației asumate sunt teme mereu actuale în dinamica Părintelui Placide.

Cuvântul înainte – care urmează unei scurte Introduceri (pp. 7-10) propusă de traducătoare – ne lămurește de unde tonul intim și duhovnicesc al cuvântărilor cuprinse în volum: „Lucrarea de față reunește textele mai multor conferințe despre viața duhovnicească, ținute la Centrul spiritual ortodox de la Montgeron, între anii 1978 și 1998, și reluate apoi, mai mult sau mai puțin modificate sub formă de articole în revista Christus. Altele au fost scrise în alte împrejurări, ca răspunsuri la diferite solicitări. Originea lor diversă explică prezența unor repetiții, pe care nu am dorit să le înlăturăm din dorința de a păstra unitatea acestor texte și încredințându-ne cu nădejde în răbdarea și îngăduința cititorului. Este vorba, de altminteri, despre o serie de conferințe și articole cu existență de sine stătătoare, greu de aranjat într-o ordine precisă, și nu de capitole succesive care să alcătuiască un volum unitar și metodic” (p. 11). Ca întotdeauna când mi-e greu să identific cel mai important text, îmi îngădui să vă propun cuprinsul acestui catehism spiritual: I. Spiritualitatea monahismului primar (pp. 12-32); II. Spiritualitatea catolică modernă și tradiția ortodoxă (pp. 33-68); III. Psihologie și viață duhovnicească potrivit învățăturii Sfinților Ioan Scărarul și Isaac Sirul (pp. 69-86); IV. Semnificația eshatologică a vieții călugărului (pp. 97-105); V. Sfântul Nicolae Cabasila și adaptarea isihasmului la mireni (pp. 106-117); VI. Pocăința, cheia vieții în Hristos (pp. 118- 128); VII. „Smerenia sufletului prin post” (pp. 129-152); VIII. Războiul nevăzut (pp. 153-169); IX. Tradiția monahală despre akedie (pp. 170-175); X. Unirea cu Dumnezeu și rugăciunea (pp. 176-196); XI. Cuvântul lui Dumnezeu și viața duhovnicească (pp. 197- 200); XII. Simțirea duhovnicească și vederea lui Dumnezeu la Sfântul Grigorie Palama; XIII. Rugăciunea personală în mănăstirile ortodoxe (pp. 207- 222); XIV. Rugăciunea lui Iisus și rugăciunea inimii (pp. 223- 227) și frumosul text XV. Cântarea Cântărilor (pp. 228- 236).

Sursa: tribuna.ro

Citește alte articole despre: sfinti parinti, duhovnicie, spiritualitate