You are here

Cum se câștigă virtutea smereniei?
 

Orice reuşită, orice succes în viaţă se obţine cu multă osteneală, cu multă jertfă.

Orice reuşită, orice succes în viaţă se obţine cu multă osteneală, cu multă jertfă. Performanţele sportivilor sunt o urmare a efortului îndelungat ce l-au depus la antrenamente.

În cele duhovniceşti, spun Sfinţii Părinţi, ca să câştigi o obişnuinţă bună trebuie să o săvârşeşti de multe ori, cu regularitate, fără întreruperi. Făcând un lucru de mai multe ori, te deprinzi cu el şi îţi intră în obişnuinţă. M-am obişnuit cu un lucru pentru că l-am făcut din tinereţe.

O virtute se câştigă cu osteneală. Trupul trebuie să fie obosit, să fie pus în rânduială. Virtutea smereniei celei duhovniceşti se câştigă cu nevoinţă, cu strâmtorări trupeşti, cu smerirea trupului. Dacă trupul este smerit, atunci şi sufletul se smereşte, dar dacă trupul este cocoloşit şi îndestulat, în veac nu se mai smereşte sufletul!