Eşti aici

Un poem-motiv, îndemn la postire și rugăciune
 

Bucuria lecturii propriu-zise este dublată de descoperirea unei inteligențe a limbii române deosebit de bine armonizată cu o teologie – deloc ușor de sintetizat – pe care cei doi editori-traducători, gazdele noastre, o stăpânesc și o comunică lucid și cu mare eleganță.

O bucurie de text a fost tradus în limba română. Părintele Alexandru Iorga și Alexandru Prelipcean au oferit o frumoasă traducere a volumului Sfântul Grigorie de Nazianz. Hristos Pătimind. Opera dramatică la Pătimirile cele mântuitoare ale Domnului nostru Iisus Hristos (Doxologia, Iași, 2020, 130 pg.).

Editorii ne atenționează: „...lectorul nostru se va aștepta poate să descopere în această lucrare imnografică o piesă de teatru cu caracter teologic, cu personaje principale și secundare, care „umplu” scena Pătimirilor și dau naștere unor emoții profunde în rândurile auditoriului. Cine se așteaptă la o astfel de abordare lumească, bazată pe emoții contradictorii, pe elementul dramatic și poetic și lipsit, desigur, de esența teologică, se înșală amarnic! Christus Patiens, „care este deopotrivă opera unui gânditor, a unui teolog și a unui artist” (Cf. Diac. Sebastian F. Ardelean), este mai cu seamă o reflecție teologică asupra rolului Pătimirilor Fiului lui Dumnezeu întrupat, iar scena în care se împlinesc aceste Pătimiri este lumea, care preferă să-L trimită la moarte pe Însuși Ziditorul ei. Așa cum vom vedea, drama personajelor nu transmite un sentiment profund al neputinței sau al disperării, ci primește o nuanță teologică, înțelegând menirea Celui care S-a dat pe Sine Însuși pentru mântuirea lumii. Christus Patiens reflectă deci, în cel mai poetic mod cu putință, „drama” mântuirii omului în Hristos și restabilirea lui în cadrele mântuirii!” (Prolog, pg. 9).

Un foarte adecvat Studiu introductiv (pp. 13-32) ne oferă cheile lecturii unui astfel de Poem mistic. Bucuria lecturii propriu-zise este dublată de descoperirea unei inteligențe a limbii române deosebit de bine armonizată cu o teologie – deloc ușor de sintetizat – pe care cei doi editori-traducători, gazdele noastre, o stăpânesc și o comunică lucid și cu mare eleganță. Aflați din studiul amintit datarea, autorul și elementele legate de identificarea genului literar abordat de Sfântul Grigorie precum și o descriere a conținutului operei „Hristos Pătimind”. Traducerea – „Al Sfântului nostru Părinte Grigorie de Nazianz. Scenariu dramatic după Euripide, care cuprinde Întruparea cea pentru noi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Pătimirea Sa cea mântuitoare pentru lume” (pp. 33-124) – propune unul dintre cele mai emoționante monumente de doxologică meditație asupra sensului vieții noastre în Hristos.

Remarcă, precum la mare parte din traducerile propuse de Editura Doxologia, o excelentă Bibliografie selectivă (pp. 125- 130) care poate constitui oricând sursa unei cercetări lărgite asupra teologiei Poemului acestuia ori a acestui Poet Sfințit, Grigorie de Nazianz. La vreme de post, catismă de cultură și Har!

Citește alte articole despre: grigorie de nazianz, Hristos, patimile