Eşti aici

Sfânta Împărtășanie
 

Ce se întâmplă dacă ne împărtășim cu vrednicie?

Cât de fericit trebuie să fie socotit cel ce se împărtășește cu vrednicie de Sfintele Taine! Acesta vine de la sfântul altar înnoit pe de-a-ntregul, fiindcă focul dumnezeirii, cel ce s-a unit cu sufletul omului prin dumnezeiasca împărtășire, a ars păcatele acestui suflet care s-a umplut de dumnezeiescul har. Gândurile le-a sfințit, puterile sufletului le-a întărit, mintea a luminat-o și inima a pironit-o cu frica lui Dumnezeu și la sfârșit a arătat-o cort numai al Duhului Sfânt.

Traducere din greaca veche, studiu introductiv şi note de ierom. Lavrentie Carp
Ignorată multă vreme, opera Sfântului Simeon Noul Teolog s-a bucurat de un interes pe măsura originalității sale abia în a doua parte a secolului trecut, prin intermediul unor ediții critice, traduceri și studii relevante. Numărul cuvintelor care alcătuiesc lucrarea de față este în strânsă dependență de cel al literelor alfabetului, cu care începe fiecare secțiune în parte. 

Editura Doxologia vă propune o lucrare menită a-i ajuta atât pe preoţii duhovnici din oraşe şi mănăstiri, cât şi pe cititorul care doreşte să înţeleagă mai mult importanţa lucrării pastorale: Mitropolitul Antonie de Suroj, „Adierea Duhului. Purtarea de grijă faţă de suflete, traducere din limba rusă de Monahia Mina. Lucrarea se adaugă precedentelor patru titluri din seria de autor Mitropolitul Antonie de Suroj publicate la Doxologia: „...