Eşti aici

patristică
 

Traducere din greaca veche şi studiu introductiv de Alexandru Prelipcean şi Alexandru Iorga. Colecţia „Patristica”, seria Traduceri. 286 pag.; format: 14,5x23 cm

Teologia ortodoxă nu a avut niciodată o colecţie de adevăruri dogmatice la fel de bogată şi de exhaustivă după modelul a ceea ce a reprezentat pentru Apus Summa theologica a lui Thoma de Aquino, în care s-a încercat o sistematizare a întregii învăţături a credinţei creştine sub formă de întrebări-răspunsuri. Vreme de secole, lucrarea magistrală a lui Thoma de Aquino a predeterminat dezvoltarea gândirii teologice în Occident, care a devenit tot mai raţională şi mai...

Pagini