Eşti aici

Botez
 

Botezul, Mirungerea și Euharistia sunt Tainele inițierii creștine. În secolele primare ale creștinismului, ele erau nedespărțite: catehumenii erau mai întâi botezați, apoi unși cu Sfântul și Marele Mir urmând ca apoi să participe pentru prima dată la „Liturghia credincioșilor”, și să primească cea dintâi Sfântă Împărtășanie. În aceeași ordine se administrează ele până astăzi în Biserica Ortodoxă celor ce sunt primiți în comunitatea ei hristică.

Despre ape și despre Sfântul Botez

După ce m-am ocupat ieri de cuvântul despre prooroci și patriarhi, au rămas puține din creațiile lui Dumnezeu. Căci toate se spală prin ape și se adapă și se curăță. Și, într-adevăr, firea apelor e una, dar se împarte în multe părți prin zidiri: în viță se face acritură, în untdelemn unduioasă; în crin albă, roșie în trandafir; în roade hrănitoare, în lemne crescătoare; patrupedele le adapă și pe pești îi hrănește; trupurile oamenilor le curăță. Oricând trăim, prin ape trăim; oricând ne îmbogățim, prin ape ne îmbogățim; oricând ne odihnim, prin ape ne odihnim.

      Teologia capadociană a avut ca punct de plecare contribuţia decisivă a Sfântului Vasile cel Mare, continuat de cei doi Grigorie, Teologul și fratele său, Episcopul de Nyssa. Efortul lor a fost încununat de un succes pastoral în aşa măsură încât Capadocia a ajuns farul călăuzitor al Bisericii din veacul al patrulea, eclipsând Egiptul Sfântului Atanasie şi al marilor Părinţi de acolo pentru o vreme, cel puţin până la Sfântul Chiril.