Eşti aici

arhitectura
 

Această carte reunește trei texte despre cum era, cum este și cum ar putea să fie arhitectura creștină, îndeosebi cea ortodoxă. Constrâns de spațiul tipografic, autorul a considerat că acestea trei reflectă mai bine cercetările sale despre spațiul sacru și arhitectura religioasă, integrate în proiectele a două catedrale (una, cea de la Argeș, înfăptuită deja și premiată în 2017 de Academia Română) și a mult mai multor biserici, dar și în paginile câtorva cărți anterioare,...

Lucrarea de față, Influențe Art Nouveau în arta decorativă eclesială (...), încearcă să prezinte, mai ales prin intermediul imaginilor, o parte mai puțin vizibilă și încă necercetată a patrimoniului mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași. Albumul pune în lumină valoarea artistică a obiectelor de cult tezaurizate aici, inedite piese de mobilier de strană și odoare bisericești, care nu au avut aceeași vizibilitate și nici același impact mediatic...