Eşti aici

Sfantul Nectarie
 

Ce se întâmplă dacă ne împărtășim cu vrednicie?

Cât de fericit trebuie să fie socotit cel ce se împărtășește cu vrednicie de Sfintele Taine! Acesta vine de la sfântul altar înnoit pe de-a-ntregul, fiindcă focul dumnezeirii, cel ce s-a unit cu sufletul omului prin dumnezeiasca împărtășire, a ars păcatele acestui suflet care s-a umplut de dumnezeiescul har. Gândurile le-a sfințit, puterile sufletului le-a întărit, mintea a luminat-o și inima a pironit-o cu frica lui Dumnezeu și la sfârșit a arătat-o cort numai al Duhului Sfânt.