Eşti aici

Sfânta Treime
 

Obiectivul acestei lucrări este prezentarea sistematică şi detaliată a învăţăturii dogmatice a Sfântului Isidor Pelusiotul (360-440/450), şi mai cu seamă a triadologiei sale, aşa cum este expusă în corpusul epistolar. În acelaşi timp, am încercat să comparăm învăţătura sa despre Dumnezeu cu cea a Sfântului Chiril al Alexandriei (378-444). Originalitatea cercetării de faţă o reprezintă chiar subiectul în sine: triadologia Sfântului Isidor, fiind un studiu analitic de...

This book discusses how Saint Maximus the Confessor (c. 580-662) approached three of the most important teachings of Christianity: the Filioque, the original sin and the papal primacy. Larchet proves that Saint Maximos’s arguments were based on the dogmas of the Ecumenical Councils and Church Fathers’ writings (Latin and Greek), and that his struggle for the purity of faith helped Orthodox Church to shape its identity through the ages.