Eşti aici

poezia creștină
 

Păcatul este definit drept încălcarea cu deplină știință și cu voie liberă, prin gînd, cuvînt sau faptă, a legilor morale sau neîmplinirea unei legi morale. În cărțile sfinte sînt identificate șapte păcate capitale: lăcomia, desfrînarea, avariția, mînia, invidia, lenea și trufia.[...]

 Scrisul, după mine, poate să fie o modalitate de a scoate la iveală lumea interioară – care cuprinde o bună parte din lumea înconjurătoare, cu toate coordonatele ei – , dar nu ar trebui să fie numai atît. Scrisul trebuie să vină și cu soluții pentru cele spuse, pentru toate problemele scoase din adînc, pentru neputințe, pentru trăirea clipelor splendide pe care ni le-a oferit viața aceasta. Scrisul, însă, subliniez, trebuie să vină cu soluții proprii, iar aceasta se poate...

Catharsisul e cel care prin lacrimi ne purifică, ne curăţă sufletul întru sublimul şi frumosul care prin poem ne despart de patimi, de nivela acaparatoare a contingentului.[...]

Cuvînt şoptit la vecernie
în liturghia clipei
şi fără de loc timpul
trecerea prin viaţă
prin văpaia coaptă a grîului
cu multe feţe pîinea
ne hrăneşte închipuirea.

Din cartea lumii
direct în cartea vieţii
necitită vreodată
pînă la capăt
de nimeni
capăt şi începătură
stăruitor în Scriptură
urmarea ne este nouă
carte de învăţătură.

(Văpaia coaptă a grîului)

Jonathan Jackson scrie despre înstrăinare, însingurare, angoasă, frica de Dumnezeu, haosul vieții, haosul Hollywod-ului, căință, dragoste și familie. Jonathan Jackson este un actor şi scriitor american convertit la Ortodoxie, laureat al 4 premii Emmy pentru interpretarea din serialul tv General Hospital. Cartea sa Taina artei. A deveni artist după chipul lui Dumnezeu”, prefaţată de Arhim. Efrem, stareţul Mănăstirii Vatopedu, a fost tradusă şi tipărită în...