Eşti aici

morală
 

Ediție îngrijită, traducere din limba engleză,
studiu introductiv și note de Dr. Andrei DÎRLĂU
Prefață de Pr. prof. univ. dr. Emil JURCAN
Cuvânt înainte de Diac. prof. univ. dr. Ryan Sampson NASH
Postfață de Prof. univ. dr. Vasile ASTĂRĂSTOAE

 

Dumnezeiasca descoperire în Hristos nu este numai o transmitere mai presus de fire a unor adevăruri morale și religioase, ci și o putere desăvârșitoare care îi desăvârșește pe credincioși, fiindcă orice lucrare dumnezeiască își propune învățarea treptată a omenirii, asemănarea ei cu Dumnezeu și înălțarea ei la cea mai înaltă contemplare.

Ne este semnalat în volum faptul că cele mai clare suferinţe ale discursului teologic de învăţământ sunt cele referitoare la morală, numită teologie morală. În acest discurs se găseşte o izbitoare înstrăinare de duhul ortodoxiei, caracteristică valabilă, de altfel, pentru întreg învăţământul teologic românesc. Chiar dacă, după 1989, au apărut multe volume, numite de teologie, unele cu pretenţii ridicate legate de „ştiinţificitate”, starea adâncă a lucrurilor nu s-a schimbat...