Eşti aici

limba latină
 

Traducere din limba latină, introducere şi note de Dragoş Dâscă, ediţie îngrijită de Pr. Dragoş Bahrim.

 

"Cel care tânjește să dobândească această fericire a vieții contemplative renunță la toate lucrurile prezente pentru contemplarea celor viitoare și, desprins de treburile lumești ce câteodată zădărnicesc avântul acelora ce încearcă să se înalțe în chip desăvârșit către acea înălțime a contemplației divine, trece și peste dragostea pentru trupul său și, disprețuind pe toate cele de jos, care adeseori au aruncat în cele pământești sufletele fără de grijă pentru curăția vieții...