Eşti aici

Fericitul Augustin
 

Volumul de față reunește o selecție de douăzeci de predici care tratează tema milosteniei, a nevoinței și a fricii de Dumnezeu. În cazul fiecărei predici în parte am menționat, prin intermediul notelor de subsol, atât textul latinesc-sursă, cât și data la care se presupune că a fost rostită. Informațiile cronologice, de datare a predicilor, au fost preluate din ediția electronică integrală a operelor lui Augustin, menționată în bibliografie. Fiecare predică este împărțită în...

Fericitul Augustin în limba romană - volumele Ancăi Meiroșu

Să punem cărțile pe masă și să judecăm: între 2015 și 2021, Anca Meiroșu a publicat cinci volume de traduceri din opera lui Augustin. Ele conțin: Despre folosul căsătoriei, Despre căsătorie și pofta păcătoasă (Ed. Institutului biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2015), Despre sfânta feciorie, Despre binele văduviei (aceeași editură, în 2019), Despre răbdare, Despre adulter (Ed.

Vindecarea în Duh - lectura Fericitului Augustin

Dacă am fi cinstiți cu noi astfel de texte ar trebui să populeze manualele și cărțile noastre despre fericire. Editura Doxologia a publicat, în traducerea din limba latină a Ancăi Meiroșu, un „buchet” de Sermones ale Fericitului Augustin: Predici despre virtuțile creștine (Iași, 2020, 190 pg.). În colecția Patristica, seria Traduceri cititorul serios de cultură patristică s-a bucurat, în ultimii ani, de minunate astfel de cărți cuprinzând teme și dezvoltări ale gândirii patristice.

Dacă divergențele principale dintre Ortodoxie și confesiunile apusene sunt cunoscute în zilele noastre de un public destul de larg, despre originile acestora și consecințele lor asupra vieții duhovnicești nu s-a scris decât foarte puțin, mai ales în limba franceză. Această lacună, alături de multe altele, este completată de lucrarea de față, în care părintele Placide punctează totodată și „greșelile de mistică” ale creștinismului apusean, intuite de Péguy, și consecințele...

…să nu zicem că înfrânarea, despre care Scriptura spune: „Și chiar acesta e [semnul] înțelepciunii, să știi de la cine vine darul acesta” (Înțelepciunea lui Solomon 8, 21), o posedă chiar și cei care, înfrânându-se, fie slujesc eresurilor, fie biruiesc patimile acestea mărunte pentru a...