Eşti aici

arhierei
 

Cartea profesorului ortodox George E. Demacopoulos are ca subiect evoluţia şi istoria pastoraţiei sau a purtării de grijă duhovniceşti faţă de mireni şi monahi deopotrivă. Autorul pune în special accent pe metoda pastorală a cinci mari personalităţi ale Bisericii primare: Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Grigorie din Nazianz, Fericitul Augustin, Sfântul Ioan Casian şi Sfântul Grigorie cel Mare.

Ideea de a alcătui lucrarea de față a luat naștere în urma constatării faptului că această instituție - a arhiereilor vicari - este aproape necunoscută și necercetată. Cărțile noastre cuprind în general informații despre mitropoliții care au păstorit Mitropolia Moldovei, însă o lucrare care să cuprindă date despre viața arhiereilor vicari care au ajutat pe acești mitropoliți, despre contribuția lor la bunul mers al Bisericii sau despre activitatea lor în cadrul Mitropoliei...