Eşti aici

acatist
 

„Lucrarea de față cuprinde în prima parte textul liturgic al Paraclisului Sfântului Sava cel Sfințit, urmat de aranjamentul muzical al acestuia, în metrica bizantină. Textul liturgic a fost prelucrat, de către autor, după traducerea făcută de Laura Enache a Paraclisului alcătuit în limba greacă. Partea a doua a lucrării cuprinde textul liturgic al Acatistului Sfântului Sava cel Sfințit, urmat de aranjamentul muzical al Condacului întâi și al răspunsurilor...

"Împreună-cinstirea Sfinților Trei Ierarhi în cultul public al Bisericii a fost instituită în veacul al XI-lea de către episcopul Ioan Mavropus al Evhaitelor, în urma unei dispute ivite în cadrul elitei credincioase bizantine cu privire la statutul și slava cuvenite, într-un grad mai mic sau mai mare, celor trei mari sfinți episcopi ai veacului al IV-lea: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.