Eşti aici

acatist
 

În această cărticică vei găsi istoria unei vieți smerite și dăruite întru totul lui Dumnezeu, istorie împletită cu rugăciunea neîntreruptă către izvorul vieții noastre, Hristos Domnul. Citind viața Sfintei Cuvioase Parascheva înainte de a te ruga vei înțelege mai mult puterea acatistului și smerenia Sfinților.

„Lucrarea de față cuprinde în prima parte textul liturgic al Paraclisului Sfântului Sava cel Sfințit, urmat de aranjamentul muzical al acestuia, în metrica bizantină. Textul liturgic a fost prelucrat, de către autor, după traducerea făcută de Laura Enache a Paraclisului alcătuit în limba greacă. Partea a doua a lucrării cuprinde textul liturgic al Acatistului Sfântului Sava cel Sfințit, urmat de aranjamentul muzical al Condacului întâi și al răspunsurilor...

"Împreună-cinstirea Sfinților Trei Ierarhi în cultul public al Bisericii a fost instituită în veacul al XI-lea de către episcopul Ioan Mavropus al Evhaitelor, în urma unei dispute ivite în cadrul elitei credincioase bizantine cu privire la statutul și slava cuvenite, într-un grad mai mic sau mai mare, celor trei mari sfinți episcopi ai veacului al IV-lea: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.