Eşti aici

Iubirea desăvârşită alungă teama
 

Şi Adam, strămoşul tuturor oamenilor, s-a temut în Rai. Şi dacă încă din Rai frica l-a cuprins pe Adam, cum să nu-i stăpânească teama pe urmaşii lui Adam, care sunt alungaţi din Rai?

Şi Adam, strămoşul tuturor oamenilor, s-a temut în Rai. Şi dacă încă din Rai frica l-a cuprins pe Adam, cum să nu-i stăpânească teama pe urmaşii lui Adam, care sunt alungaţi din Rai? Când Adam  împreună cu femeia lui au încălcat porunca ascultării, au încălcat legea lui Dumnezeu şi s-au ascuns de la faţa Domnului Dumnezeu. S-au ascuns printre pomii Raiului, s-au ascuns în pădure, precum struţul îşi ascunde capul în nisip, atunci când se simte în pericol, fiind urmărit de vânător. Când Dumnezeu l-a întrebat: Unde eşti?, Adam I-a răspuns: Am auzit glasul Tău şi m-am temut.

Şi aşa se întâmplă până în ziua de azi cu neamul lui Adam. Când copilul ascultă de porunca tatălui, se bucură să-i audă glasul şi cu bucurie îi iese în întâmpinare. Când însă încalcă porunca tatălui şi-i aude glasul acestuia, se teme. Îndată fuge de la faţa tatălui şi se ascunde, după mobila din casă sau în pădure. Îşi caută refugiu în orice. Şi când dragostea tatălui i se arată adresându-i-se: „Unde eşti?”, copilul neascultător răspunde şi astăzi ceea ce I-a răspuns Adam lui Dumnezeu: „Am auzit glasul Tău şi m-am temut”.

În acest punct atingem fundamentul firii umane şi fundamentul legăturii omului cu Dumnezeu, pe Mântuitorul. Aceste două fundamente se întâlnesc. Amândouă se întâlnesc în iubire. Astfel, cine iubeşte nu se teme. Iubirea desăvârşită alungă teama. Voi, cei zidiţi din pământ, priviţi la toate dimensiunile vieţii şi veţi conştientiza cât de adevărată este această frază: iubirea desăvârşită alungă teama. Când dragostea este prezentă, teama nu-şi are loc! Când dragostea lipseşte, domneşte teama.

De unde provine teama? Din lipsa dragostei. Şi dragostea, din ce este constituită? Să-l lăsăm pe Apostol să vorbească: Iisus Hristos cel Drept este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui. Îndată ce porunca lui Dumnezeu este încălcată, dragostea fuge ca pasărea, zboară din inima celui care încalcă porunca, iar locul dragostei este ocupat de teamă. Teama nu este separată de neascultare, de păcat şi de încălcarea poruncii.

Înţelegeţi acum de ce s-a temut Adam şi de ce îndată s-a ascuns pentru a nu vedea faţa lui Dumnezeu? S-a temut pentru că a încălcat porunca lui Dumnezeu. Acum înţelegeţi de ce omul se teme de alt om şi un popor de un alt popor? Aşa cum a fost atunci se întâmplă şi astăzi. Unde există neascultare de poruncile lui Dumnezeu, acolo există şi teamă. Iar teama îl lipseşte pe om de putere, îl subestimează şi-l robeşte.

Există vreun medicament pentru oameni şi pentru neamuri împotriva fricii? Există, la Doctorul Suprem. Doctorul Suprem a scris reţeta cu acest medicament şi-n Vechiul, şi-n Noul Testament. Această reţetă este: Împliniţi toate poruncile Mele şi toate judecăţile Mele; păziţi-le şi le împliniţi şi veţi trăi liniştiţi pe pământ.

Fragment extras din cartea „Omilii despre pocaință, dragoste și optimism”.